Projekty o nazwie „Powłoka grafenowa na stentach endowaskularnych jako warstwa poprawiająca endotelializację i ograniczająca restenozę” prowadzony jest przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Został on zgłoszony do urzędu patentowego, a kilka dni temu zdobył nagrodę na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” w Paryżu.

Jak powiedział we wtorek 10 maja 2016 roku dr Dariusz Biały z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pierwsze badania prowadzone w ramach tego projektu wskazują, że pokryte powłoką grafenową urządzenia medyczne, które są wszczepiane do organizmu, mogą być biologicznie lepiej tolerowane.
- To oznacza, że pacjent, któremu wszczepiono by sztuczną zastawkę serca pokrytą powłoką grafenową lepiej przechodziłby rekonwalescencję po takiej operacji. W konsekwencji można by ograniczyć ilość leków przyjmowanych w związku z taką operacją - powiedział dr Biały.

Naukowcy podkreślają, że pierwsze badań nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stentach naczyniowych są obiecujące.
- Zaczęliśmy od śródbłonka, bo jest dla nas ważny w związku ze wszczepianiem stentów w naczynia wieńcowe, jest też materiałem bardzo wrażliwym. Pokrywaliśmy grafenem płytki stalowe i obserwowaliśmy efekty. Budzą nadzieję - mówił dr Biały.

Grafen mógłby – zdaniem naukowców – znaleźć zastosowanie między innymi w takich produktach medycznych jak sztuczne zastawki serca, cewniki czy elektrody stymulujące.

Naukowcy badają również właściwości bakteriostatyczne grafenu.
- Właściwości bakteriostatyczne grafenu można wykorzystać przy projektowaniu sal operacyjnych. Tych możliwości jest naprawdę dużo – dodał dr Biały.

Zespół naukowców pracujących nad zastosowanie grafenu w produktach medycznych kierowany jest przez dr Dariusza Białego oraz profesora Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu. Naukowcy mają w planach założenie spółki, która zajmie się komercjalizacją wyników ich prac. Efekty badań mogą być pionierskie, ponieważ na razie nikt na świecie nie oferuje urządzeń medycznych z zastosowaniem grafenu jako powłoki. (pap)