,,Oddanie do użytku nowego bloku jest wydarzeniem historycznym dla naszego szpitala. To była inwestycja tak potrzebna i tak długo wyczekiwania" - mówił w piątek dyrektor placówki Maciej Kowalczyk.

Jak podkreślił, z jednej strony jest to spektakularne ukoronowanie dotychczasowych wysiłków na rzecz sukcesywnej, cząstkowej odnowy szpitala, z drugiej zaś zbiega się z początkiem planowanej, całkowitej jego modernizacji dzięki decyzji rządu zatwierdzającej program przebudowy szpitala na lata 2011-2016. Przeznaczone zostało na ten cel z budżetu państwa ponad 201 mln zł.

Zgodnie z decyzją władz szpitala, zatwierdzoną przez władze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nowy oddział nosi imię wieloletniego dyrektora krakowskiej lecznicy prof. Jana Grochowskiego. ,,Był on najważniejszym człowiekiem w dziejach tego szpitala, jego budowy i rozbudowy oraz ukształtowania, nas personelu w nim pracującego" - ocenił Kowalczyk.

Nowy oddział ma ponad 3 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na drugim piętrze umieszczono 30-łóżkowy oddział intensywnej terapii, na pierwszym - sześć sal operacyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze, a na parterze - centralną sterylizatornię wraz z pomieszczeniami technicznymi. Jak podkreślają władze szpitala, obiekt został już prawie całkowicie wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 46,7 mln zł. Z tej kwoty 26,4 mln zł pochodziło z unijnej dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), a 20,3 mln zł z budżetu państwa.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie powstał w 1965 roku dzięki funduszom zebranym przez Polonię amerykańską. Przez kolejne lata Fundacja HOPE finansowała rozbudowę szpitala i zakup specjalistycznego sprzętu. W latach 90. zaprzestała pomocy finansowej, kierując ją ku krajom mniej rozwiniętym gospodarczo.

W szpitalu rocznie hospitalizowanych jest ponad 36,6 tys. pacjentów, udzielanych jest blisko 157,5 tys. porad ambulatoryjnych, wykonuje się prawie 6 tys. operacji, w tymblisko 400 kardiochirurgicznych.(PAP)

rgr/ bos/