Chory, który będzie miał Kartę Pacjenta Onkologicznego i rozpoznanie choroby, powinien rozpocząć terapię w ciągu dwóch tygodni od chwili, gdy trafi na listę oczekujących na dane świadczenie.

Resort zdrowia opublikował na stronie internetowej projekty rozporządzeń ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz leczenia szpitalnego. Projekty te zawierają rozwiązania przewidziane w tzw. pakiecie onkologicznym i kolejkowym, dotyczące m.in. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Projekt rozporządzenia ws. świadczeń z zakresu AOS wprowadza m.in. maksymalny termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej od momentu zgłoszenia się pacjenta w celu wykonania takiej diagnostyki do postawienia rozpoznania. Docelowo będzie to siedem tygodni - od 2017 r., a przejściowo dziewięć tygodni - w 2015 r. i osiem tygodni - w 2016 r.

Świadczeniodawcy, którzy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki onkologicznej, będą zobowiązani - w myśl projektu - do posiadania sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania tych świadczeń.

Ponadto będą musieli legitymować się udokumentowaną możliwością przeprowadzenia pełnego procesu diagnostycznego w ramach m.in. umowy podwykonawczej np. na badania kosztochłonne. "Świadczeniodawcy chcący udzielać świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, niebędący w stanie samodzielnie zapewnić wszystkich wymaganych świadczeń, powinni współpracować z podmiotami realizującymi te świadczenia, w szczególności w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz pozytonowej tomografii emisyjnej" - czytamy w dokumencie.

Mniejsze jednostki będą mogły działać np. wspólnie lub jako grupa podmiotów albo zlecać wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej podwykonawcom. Chodzi o to - jak wyjaśnia MZ - by jeden podmiot był odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnostyki onkologicznej danego pacjenta.

Z kolei świadczeniodawcy realizujący leczenie onkologiczne będą zobowiązani do posiadania "sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń, w tym w szczególności wyodrębnienia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, planującego i koordynującego proces leczenia oraz udokumentowanej możliwości realizacji świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej".

Świadczeniodawcy podejmujący się leczenia pacjentów z Kartą Pacjenta Onkologicznego będą zobowiązani do rozpoczęcia terapii w ciągu dwóch tygodni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na dane świadczenie.

Ponadto nowe rozporządzenia przewidują rozszerzenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji i utworzenie kategorii lekarzy z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, dzięki czemu zwiększyć ma się liczba lekarzy uprawnionych do wykonywania poszczególnych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości świadczeń.

Trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny zostały uchwalone w lipcu, a 12 sierpnia podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach, znaleźć się one mają właśnie w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Rozwiązania mają wejść w życie od 2015 r.

Główne założenia nowych przepisów to zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość. Wzmocniona ma być rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii "czujności onkologicznej".

Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Pacjent będzie miał przydzielonego koordynatora leczenia. Zmiany mają pozwolić na lepszy dostęp do specjalistów dla wszystkich pacjentów m.in. poprzez prowadzenie list oczekujących w formie elektronicznej. Położony ma być nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, bardziej komfortowe dla pacjenta niż leczenie szpitalne.(PAP)