Inne uczelnie mają mniej kandydatów niż w roku 2013.

Na Uniwersytet Medyczny zgłosiły się 9144 osoby, o 100 mniej niż w 2013 roku. 3835 osób ubiega się o przyjęcie na kierunek lekarski, gdzie jest 230 miejsc, natomiast 1997 osób - na dentystyczno-lekarski (70 miejsc). Łącznie uczelnia przygotowała 1090 miejsc na 13 kierunkach. Wolne miejsca pozostały jeszcze na kierunkach zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne, tam będzie dodatkowa rekrutacja - poinformował rzecznik Uniwersytetu Medycznego Włodzimierz Matysiak.

W pierwszym etapie rekrutacji na Katolicki Uniwersytet Lubelski zgłosiło się 4120 osób, podczas gdy w ubiegłym roku było 4780. Liczba kandydatów spadła, ale znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy to spadek wyniósł 24 procent.
- Biorąc pod uwagę mniejszą liczbę tegorocznych maturzystów i tych, którzy maturę zdali, nasz wynik uznajemy za optymistyczny – powiedziała rzeczniczka KUL Lidia Jaskuła.

KUL w tym roku przygotował 2745 miejsc na 64 kierunkach i specjalnościach. Najwięcej osób zgłosiło się na prawo – 622, czyli 2,5 na jedno miejsce, psychologię - 521 osób – 3 na jedno miejsce i filologię angielską – ponad 300 osób, 3,5 na jedno miejsce. Największa konkurencja była na sinologii – ponad 4 kandydatów na jedno miejsce.

Zabrakło kandydatów na nowo utworzony kierunek gerontologia społeczna. Wolne miejsca są także na kierunkach: filologia klasyczna, historia sztuki, matematyka, europeistyka, ochrona środowiska, a także prawo, pedagogika, praca socjalna na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli.

Spadek zainteresowanych zanotował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zarejestrowało się tu przeszło 14,7 tys. osób, podczas gdy w ubiegłym roku - ponad 16,8 tys. Nadal trwa rekrutacja na trzy kierunki na nowym wydziale zamiejscowym tej uczelni w Puławach.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym zarejestrowało się 5850 osób, ponad 1,5 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Uczelnia przygotowała ponad 2,3 tys. miejsc na 33 kierunkach.

Największym zainteresowaniem cieszyła się weterynaria, na którą zgłosiło się ponad 1,1 tys. kandydatów (9 osób na jedno miejsce) oraz geodezja i kartografia – 518 kandydatów (prawie 9 osób na jedno miejsce. Na nowo utworzony kierunek inżynieria przemysłu spożywczego zgłosiło się 41 kandydatów, uczelnia przygotowała 30 miejsc. Wolne miejsca pozostały na kierunkach: technologia rolna i leśna, rolnictwo oraz ochrona roślin i kontrola fitosanitarna.

Także na Politechnikę Lubelską w tym roku zgłosiło się mniej kandydatów, około 3600, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 4300. (pap)