W katowickiej placówce powstanie jedno z siedmiu w kraju centrów urazowych dla dzieci (CUD). Cele i zasady ich powołania określa obowiązujące od 1 czerwca 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia.

Zadaniem centrów będzie kompleksowa diagnoza i leczenie ciężkich wielonarządowych obrażeń u dzieci i młodzieży, bez potrzeby przewożenia ich do innych ośrodków. Dzięki temu ma zmniejszyć się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane dzieci będą miały znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.

Każde centrum urazowe dla dzieci ma zapewniać opiekę medyczną dla populacji co najmniej miliona osób. Maksymalny czas dotarcia do CUD określono na 1,5 godziny. W centrach ma być zapewnione działanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego, oddziału chirurgii dziecięcej oraz oddziałów lub specjalistów neurochirurgii lub neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. CUD powinien mieć też zapewniony całodobowy dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz endoskopii diagnostycznej i zabiegowej.

Przedstawiciele GCZD podkreślają, że ten ośrodek był naturalnym kandydatem do utworzenia w nim dziecięcego centrum urazowego.
- Jesteśmy szpitalem położonym w centrum kilkumilionowej aglomeracji o wysokiej renomie i niezbędnym wyposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną. Układ drogowy w regionie pozwala na dotarcie karetki do naszego szpitala w półtorej godziny niemal z każdego miejsca w województwie. Mamy też własne lądowisko dla helikopterów, co również wymagane jest od centrów urazowych - powiedział zastępca dyrektora GCZD ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych Bartosz Grzybowski.

Inwestycja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach będzie polegała na rozbudowie obecnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
- Na potrzeby CUD zabudowane zostanie miejsce, gdzie teraz stacjonują karetki SOR-u. Nowy podjazd, zamknięty i zadaszony, zostanie zlokalizowany przy wschodniej elewacji kompleksu, wraz z automatyczną bramą dla karetek - wyliczał Grzybowski.

Ważną częścią inwestycji będzie zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Wzbogacą się o nie SOR oraz oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii i urologii, chirurgii ortopedycznej, neurochirurgii, zakład diagnostyki laboratoryjnej, blok operacyjny oraz oddział kardiochirurgii. Projekt zakłada również przebudowę szybu windowego oraz zakup nowej windy towarowo-osobowej. Nowoczesna winda umożliwi szybszy transport małych pacjentów do zlokalizowanych wyżej oddziałów.

Prace budowlane rozpoczną się po otrzymaniu środków finansowych, na przełomie 2016 i 2017 roku, i potrwają około 6 miesięcy. Zmodernizowane centrum urazowe dla dzieci przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozpocznie działalność w połowie 2017 roku.

Wartość inwestycji to 9 mln zł. 85 procen tej kwoty będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 15 procent kosztów inwestycji zostanie sfinansowanych ze środków budżetowych.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Znajdują się w nim 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których funkcjonuje 6 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje około 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tysięcy specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tysięcy świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szpital zatrudnia ponad 1000 pracowników. (pap)