Dane zebrane przez kontrolerów są zatrważające. Z 11,5 tys. ankiet wynika, że aż ponad 31 proc. uczniów było świadkami zażywania narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Aż 17 proc. było świadkami sprzedaży narkotyków na terenie szkoły lub o tym słyszało. Ponad 28 proc. ankietowanych nauczycieli przyznaje z kolei, że w ich szkołach istnieje problem zażywania narkotyków przez uczniów.
Co więcej, tylko w czasie objętym kontrolą w prawie jednej trzeciej szkół wystąpiły incydenty związane z narkotykami, przy których konieczne było wezwanie rodziców oraz policji – dowiadujemy się z wniosków pokontrolnych.