W czwartek w MEN odbyło się spotkanie strony samorządowej z przedstawicielami resortu, które miało przygotować grunt pod debatę o oświacie, zapowiadaną przez ministra Michała Boniego na 28 marca.
- Oczekujemy odważnych decyzji w sferze „czteropaku” związanego z Kartą Nauczyciela. Składają się na niego likwidacja dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia (co najmniej udzielanie ich przez komisję orzekającą, a nie lekarza rodzinnego) oraz likwidacja średnich wynagrodzeń. W dobie kryzysu takie postulaty są oczywiste. To są kluczowe sprawy dla budżetów samorządowych – powiedział Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.
Tymczasem według minister edukacji Krystyny Szumilas, dyskusję o oświacie powinno rozpocząć się od „inwentaryzacji obecnego stanu prawnego". 
- Powinniśmy najpierw porozmawiać o kompetencjach rządu i samorządu, przeanalizować mechanizmy zarządzania oświatą. Dopiero potem może odbyć się dyskusja o sprawach szczegółowych - mówiła minister Szumilas. Jednocześnie podkreślała jednak, że rząd nie planuje zmian w Karcie Nauczyciela. Więcej>>
 
Opracowanie: Alicja Bukowska