Jak mówił we wtorek na posiedzeniu komisji wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski nowelizacja to efekt konsultacji. Według niego, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i obawom zgłaszanym przez rodziców, którzy boją się zbyt dużej liczby uczniów w klasach oraz zbyt dużych różnic wieku dzieci w jednej klasie.

Zgodnie z uchwaloną pod koniec sierpnia przez Sejm nowelizacją, dzieci urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. pójdą w wieku sześciu lat obowiązkowo do szkoły 1 września 2014 r. wraz z siedmiolatkami urodzonymi w 2007 r. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do szkoły od 1 września 2015 r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r.

W nowelizacji zapisano także, że od września 2014 roku klasy pierwsze szkół podstawowych będą liczyły do 25 uczniów. Przepis ten docelowo będzie dotyczył klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I, we wrześniu 2015 r. klasy I i II, od września 2016 r. klasy I-III).

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców będzie można odejść od tej zasady. Chodzi np. o sytuację, gdy do szkoły szłoby rodzeństwo urodzone w dwu różnych rocznikach.

Senatorowie pytali wiceministra m.in. dlaczego ograniczenie liczy uczniów w klasach dotyczyć będzie tylko klas I-III. Krzyżanowski wyjaśnił, że obecnie takie ograniczenia dotyczą tylko liczby dzieci w grupach w przedszkolach oraz w świetlicach szkolnych, a nie ma go w ogóle w szkołach. Jak zaznaczył, nowelizacja wprowadza go także do klas I-III, bo to pierwszy najważniejszy etap edukacji szkolnej dzieci. Poinformował również, że już teraz w 93 proc. szkół podstawowych w kraju, w jednej klasie nie ma więcej niż 25 uczniów.

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich został wprowadzony do polskiego systemu edukacji ustawą w 2009 r. Początkowo wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 r., natomiast w latach 2009-2011 o podjęciu nauki mogli decydować rodzice. Sejm, chcąc dać samorządom dodatkowy czas na przygotowanie szkół, przesunął ten termin o dwa lata, do 1 września 2014 r.

Od samego początku wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków towarzyszą protesty. W czerwcu w Sejmie złożony został wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum edukacyjnego m.in. w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Wraz z wnioskiem organizatorzy akcji "Ratuj Maluchy!" złożyli blisko 950 tys. podpisów osób popierających pomysł organizacji referendum.

W ubiegłym tygodniu nowelizacja ustawy o systemie oświaty dotycząca objęcia w przyszłym roku obowiązkiem szkolnym tylko sześciolatków z pierwszego półrocza 2008 r. omawiana była przez senatorów z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wówczas również nie zaproponowano do niej poprawek.

Senat zajmie się nowelizacją na posiedzeniu, które rozpocznie się w czwartek.