Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. "Ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat zjawisk zachodzących w otaczającym środowisku oraz procesów wykorzystywanych przez ludzi w technice. Pytania nie wymagają obliczeń ani znajomości definicji, czy wzorów. Zawodnicy biorący w nim udział powinni wykazywać się przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz intuicją inżynierską" - poinformował Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.
W poprzednich pięciu edycjach konkursu pojawiało się wiele zadań wymagających również praktycznych umiejętności inżynierskich od młodych uczestników, np. skonstruowanie w pięć minut, z kartki formatu A4, modeli samolotów, które następnie brały udział w rywalizacji polegającej na jak najdłuższym utrzymywaniu się w powietrzu oraz zbudowanie z papieru wytrzymałego mostu. "Wytrzymałość mostu sprawdzano układając na nim kamienie" - powiedziała Magdalena Niestrój z Instytutu Techniki Cieplnej.
Do udziału w konkursie szkoła może zgłosić trzyosobową drużynę oraz liczącą 15 uczniów grupę kibiców.

Zainteresowane szkoły mogą wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: Sylwia.Kubicka@polsl.pl lub faksem na numer 32/ 237 2872.

Politechnika Śląska na zgłoszenia uczniów czeka do 31 maja.(PAP)