O stanowisku OSKKO informuje Serwis Samorządowy PAP. "Postulujemy zmianę zapisów w ustawach: O systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela, polegającą na uregulowaniu statusu dyrektora jako pracownika, bez względu na to, czy kandydat na dyrektora jest nauczycielem, czy osobą niebędącą nim" - pisze Marek Pleśniar, prezes OSKKO. 
Stowarzyszenie chce też innych zmian w procedurze przeprowadzania konkursu na dyrektora szkoły, ponieważ obecne przepisy uważa za niejasne i powodujące liczne nieporozumienia. Członkowie stowarzyszenia postulują dopuszczenie do konkursu kandydatów nieposiadających aktualnej oceny pracy oraz stworzenie nowego, realnego sposobu awansu w zawodzie nauczyciela. 

 

"Należy docelowo odejść od opłacania kolejnych, następujących co kilka lat zbiurokratyzowanych działań nauczycieli, zarzucić skomplikowany i sztuczny system "awansu" na rzecz prostej zasady - szkolni liderzy powinni otrzymać za swą pracę wynagrodzenie, wpływ na zarządzanie szkołą oraz odpowiedzialność za swe działania kierownicze" - czytamy w stanowisku. Więcej>>