Jednym z żądań władz jest też pozostawienie dyrektorom szkół prawa do określania nauczycielom proporcji czasu spędzanego w klasach i czasu na przygotowanie zajęć. Związek zawodowy nauczycieli odrzuca żądania pracodawców.
Ponadplanowe ferie ma 566 tysięcy uczniów od klasy pierwszej do dziewiątej. Lokautem objęte są 52 tysiące nauczycieli.
- W wielu szkołach będzie zaledwie trzech-czterech dorosłych; nie mogą czuwać nad wszystkimi uczniami. Mogę liczyć jedynie na nauczycieli nienależących do związku, ale to stanowczo za mało - mówi gazecie "Politiken" Anders Balle, szef związku zawodowego dyrektorów szkół.
Jeżeli protest będzie się wydłużał, może to spowodować przesunięcie majowych egzaminów w szkołach ponadpodstawowych, bo zakaz obejmie członków komisji egzaminacyjnych. Szczególnie dotkliwe może okazać się to dla cudzoziemców, ponieważ od pozytywnego zdania egzaminu z jęz. duńskiego uzależnione jest otrzymanie obywatelstwa i pozwolenie na pobyt. Więcej>>

Źródła PAP/"Gazeta Wyborcza"