Mieszkania powstaną przy ulicy Husarskiej położonej na wałbrzyskim Podzamczu czyli najmłodszej, najbardziej zaludnionej, bo zamieszkałej przez blisko 30 tysięcy ludzi, dzielnicy miasta. Szczegółowe analizy gruntów, zgłoszonych do programu, trwały od października ubiegłego roku, kiedy to miasto Wałbrzych, będące obecnie właścicielem nieruchomości, podpisało ze spółką list intencyjny.

"Wałbrzych jest najlepszym przykładem miasta, które przeszło ogromną przemianę. Z miejsca budzącego wiele negatywnych skojarzeń przeistoczyło się w dynamicznie rozwijającą się aglomerację" – podkreślił podpisując umowę członek zarządu BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak. "Ten potencjał sprawił, że jeżeli chodzi o program Mieszkanie Plus, to właśnie Wałbrzych wysunął się na pozycję lidera na Dolnym Śląsku. Dzisiejsza umowa jest dowodem na to, że jako spółka przechodzimy do kolejnego etapu w realizacji rządowego programu, a już wkrótce będą kolejne tego efekty" - dodał.

Na działce o powierzchni około 1,5 ha zostanie wybudowanych pięć sześcio- i siedmiokondygnacyjnych budynków wyposażonych w windy. Przyszli najemcy będą mieli do dyspozycji 157 zewnętrznych miejsc postojowych. Obecnie w Wałbrzychu na lokale z zasobu gminy czeka przeszło 3 tysiące rodzin, dlatego realizacja rządowego programu pozwoli ograniczyć lokalny deficyt mieszkaniowy.

"Dziękuję Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, że wspiera Wałbrzych programem mieszkaniowym, który jest nam tak bardzo potrzebny. Chciałbym również podziękować lokalnym parlamentarzystom, wspierającym zabiegi władz miasta w tej sprawie. Liczę, że podobne pozytywne zakończenie będzie miała sprawa finansowania obwodnicy Wałbrzycha, na której budowę środki przyznało ministerstwo, o czym informował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński w styczniu br." - powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. "Możliwość współpracy z BGK Nieruchomości, oznaczająca dobry dla naszego miasta model finansowania, to ogromna szansa dla Wałbrzycha" - dodał.

Wałbrzych jest jednym z siedmiu miast, obok Wrocławia, Świdnicy, Oławy, Bielawy, Jawora i Głogowa, które zawarły porozumienia z BGK Nieruchomości, ale pierwszą na Dolnym Śląsku gminą, która podpisała warunkową umowę inwestycyjną.

"Mieszkanie Plus jest szansą, która pozwoli młodym śmiało patrzeć w przyszłość w najważniejszym dla nich momencie, wtedy, gdy chcą założyć rodzinę. Realizowany program rządu ma także inny wymiar; silnie prorozwojowy dla regionu, o sprawy którego Prawo i Sprawiedliwość skutecznie zabiega" – powiedział poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk. "Z tych dwóch powodów cieszę się, że skorzystają z niego mieszkańcy Wałbrzycha" - dodał.

BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie Plus, będącego częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). Komercyjny fragment programu zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Program pozwoli na efektywne wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów, będących w posiadaniu m.in. Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, jak również samorządów i inwestorów prywatnych. Budowa pierwszych mieszkań ruszyła w grudniu ub. r. w Białej Podlaskiej i Jarocinie.

BGKN podpisał już 71 listów intencyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz osiem warunkowych umów inwestycyjnych. Na obecnym etapie BGKN realizuje inwestycje, które pozwolą na oddanie jednorazowo min. 80-100 mieszkań (koszt takiej inwestycji jest wyższy niż 5 mln zł). Trwają też prace nad ofertą dla małych miejscowości, które zainteresowane są budową ok. 20-50 mieszkań. W tej chwili BGKN na program Mieszkanie Plus ma do dyspozycji 5 mld złotych, ale w zamierzeniach kwota ta ma wzrosnąć do kilkudziesięciu mld.(PAP)