Wśród głównych przyczyn badani wskazali posiadanie przez studentów wiedzy zbyt teoretycznej oraz brak doświadczenia zawodowego.
Z badań wynika, że studenci i maturzyści inaczej postrzegają ten sam problem. Wyniki wskazują na to, że maturzyści nieco lepiej od studentów oceniają polskie uczelnie, ponieważ 19% z nich stwierdziło, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy (dla porównania, w grupie studentów odsetek ten wynosi 10%). Podobnie, mniejsza grupa maturzystów niż studentów wskazała jak przyczyny nadmiar wiedzy teoretycznej (maturzyści 59%, studenci 69%) i brak doświadczenia (maturzyści 51%, studenci 70%). Maturzyści nie uważają również, by studia w Polsce polegały wyłącznie na słuchaniu (żaden z badanych maturzystów nie wybrał tej odpowiedzi).

Źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl, 3 sierpnia 2011 r.,