Chodzi przede wszystkim o ulice Jana III Sobieskiego, a potem Powstańców Śląskich, które prowadzą od rybnickiego rynku do bazyliki św. Antoniego. Ulice te – obecnie z częściowo ograniczonym ruchem samochodowym - zostaną dla niego zamknięte i przebudowane. Podobnie przebudowana i zamknięta będzie przylegająca do nich, krótsza ul. Św. Jana.

Prace obejmą też dwa dotychczasowe place: przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej na końcu ul. Św. Jana i przed bazyliką - na końcu ul. Powstańców Śląskich. W tym drugim miejscu, przez które dotychczas przejeżdżały samochody, znajdzie się fontanna z elementami oświetlenia i nagłośnienia. Przy bazylice przearanżowany zostanie skwer.

Wraz z remontem deptaka powiększony zostanie obszar dla ruchu pieszego. Dotyczy to przede wszystkim okolic bazyliki. Dlatego w tej części miasta zmieniany jest układ komunikacyjny, w którym przeważają ulice jednokierunkowe. W rejonie bazyliki powstać mają nowe parkingi.

Biuro prasowe rybnickiego magistratu poinformowało o wyłonieniu wykonawcy prac w terenie. Została nim firma Wasbud, która w przetargu pokonała ośmiu konkurentów. Zaoferowała cenę nieco ponad 11,1 mln zł. Najdroższa oferta, firmy Skanska, opiewała na blisko 16 mln zł. Wykonawca ma zakończyć prace do 29 sierpnia.

Miasto zaplanowało prace tak, by najpierw na całym deptaku miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mogło przygotować sieć ciepłowniczą.

Za przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz z remontem istniejących przyłączy), a także przebudowę innej podziemnej infrastruktury, odpowiadać ma już firma Wasbud. Wykonawca zbuduje też zasilanie elektryczne i wodno-kanalizacyjne dla stałych i tymczasowych elementów wyposażenia deptaku – małej architektury, straganów, kiermaszy itp.

Dopiero na końcu prac układane będą nowe nawierzchnie i instalowane elementy wystroju. Całość remontowanej przestrzeni ma być wyłożona dużymi, równymi, granitowymi płytami układającymi się w niesymetryczne wzory. Przestrzenie między nimi ma wypełniać drobniejsza kostka.

Poszczególne fragmenty deptaka przedzielone zostaną odmiennie zaaranżowanymi placami. Przy bazylice znajdzie się plac wody z fontanną, w połowie długości ul. Powstańców Śląskich zaplanowano plac opowieści, w miejscu przecięcia deptaka przez ul. Łony/Gliwicką urządzony ma zostać plac przejścia (z przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną), na skrzyżowaniu ulic św. Jana i Sobieskiego ma znaleźć się plac światła, a przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej – plac wejścia.

Na przebudowany deptak mają wjeżdżać tylko dostawcy znajdujących się tam sklepów. Taki ograniczony ruch będzie możliwy połową szerokości traktu. Drugą połowę mają zająć ławki i węższe przejście dla pieszych.

Całość projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem” finansowana jest z miejskiej kasy. (PAP)