Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o Lasach Państwowych, który zakłada, że po 1 maja Lasy Państwowe uzyskają prawo pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Zgodnie z podpisanym przez Polskę traktatem akcesyjnym po 1 maja grunty rolne oraz leśne mają podlegać wolnemu obrotowi, czyli sprzedaży.

Według Ministerstwa Środowiska proponowane rozwiązanie pozwoli na to, by Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, miał instrumenty prawne do nabywania gruntów leśnych, a to pozwoli chronić lasy przed wykupem przez obcokrajowców, podobnie jak ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - chronić ma ziemię rolną. (PAP)

Zobacz także: Skarb Państwa otrzyma prawo pierwokupu gruntów leśnych