Płochocki skomentował opinię ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który stwierdził, że "program Mieszkanie plus szedł, nie ma co ukrywać, dosyć słabo". Minister dodał, że zgodnie z decyzją Premiera należy wyraźnie postawić na Mieszkanie plus - jako priorytet na najbliższe lata.

Dyrektor PZFD powiedział, że "stan rzeczy zauważony przez ministra Kwiecińskiego jest wynikiem braku wystarczającej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym". "Od samego początku wskazywaliśmy, że projekt o tak wielkiej skali ma bardzo nikłe szanse na powodzenie bez zaangażowania firm z sektora deweloperskiego, który dysponuje rozmaitymi zasobami niezbędnymi do realizacji takiego przedsięwzięcia, a którymi nie dysponuje państwo" - powiedział Płochocki.

Minister Kwieciński powiedział, że budownictwo to obszar, który "niewątpliwie nie funkcjonował dobrze".

Szef resortu inwestycji i rozwoju wskazał, że nadal jesteśmy krajem, gdzie proces inwestycyjny, budowlany trwa długo. "Mamy problemy z zagospodarowaniem przestrzennym. To budownictwo, takie trochę chaotyczne, rozlewa nam się w aglomeracjach. To nie jest tak, że nie mamy terenów. Terenów mamy na 300 mln ludzi, a tylu w Polsce nie mieszka" - powiedział. Zdaniem ministra Kwiecińskiego nad tym procesem "trzeba zapanować" zarówno od strony regulacyjnej, jak i realizacyjnej.

"Jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, to rzeczywiście jest to w Polsce duży problem i niezbędne jest wprowadzenie regulacji, które powstrzymają wspomniane przez ministra Kwiecińskiego rozlewanie się miast" - powiedział Płochocki.

"Z pewnością możemy zgodzić się z ministrem, że potrzebujemy zwartych i gęsto zabudowanych przestrzeni, a dobrymi przykładami może być Barcelona czy Manhattan, które przy porównywalnej z Warszawą liczbie mieszkańców są powierzchniowo odpowiednio 7 i 10 razy mniejsze" - zauważył Płochocki. Dodał, że "jednocześnie w tych miastach poziom zadowolenia mieszkańców jest dużo wyższy niż w naszej stolicy".

"Zagęszczanie miast i budowanie możliwie najwyższych budynków umożliwia zachowanie większej ilości terenów zielonych, ograniczenie korków czy lepszy dostęp do usług" - podsumował Płochocki.(PAP)