Spotkali się oni w środę w Rynie koło Giżycka na konferencji pt. ,,Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej" zorganizowanej z okazji polskiej prezydencji w UE.

Jak powiedział wiceminister ochrony środowiska, główny konserwator przyrody Janusz Zaleski, las pełni dziś nie tylko funkcję gospodarczą. ,,Używając wielkich słów należy powiedzieć, że lasy podtrzymują życie na Ziemi"- podkreślił.

Wyjaśnił, że bez lasów nie będzie możliwe powstrzymanie negatywnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, które są konsekwencją zmian klimatu na świecie.

Europę, zgodnie z przewidywaniami naukowców, czekają do końca wieku coraz częstsze i bardziej intensywne susze, powodzie, huragany, a istotnym elementem polityki klimatycznej UE jest jak najlepsze przygotowanie naszego kontynentu do tych zmian.

Jak dodał Zaleski, Europa jest pozytywnym przykładem jak prowadzić gospodarkę leśną i powiększać obszar lasów. Wskazał, że właśnie lasy odgrywają ogromną rolę w magazynowaniu dwutlenku węgla, którego emisja wpływa na zmiany klimatyczne.

Zaznaczył, że gdyby taka gospodarka prowadzona była na całym świecie, to niewykluczone, że rozwiązana byłaby kwestia zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych. Jak powiedział, ,,niestety, obszar lasów na świecie maleje; wycinane są lasy Amazonii i Azji".


Kolejnym wyzwaniem dla polityków zajmujących się ochroną przyrody w UE jest możliwość włączenia lasów w system rozliczeń emisji dwutlenku węgla. Do tej pory obszary leśne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu ilości emitowanych i pochłanianych gazów cieplnych.

Uczestnicy konferencji zastanawiają się także jak powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Chodzi m.in. o zmiany w użytkowaniu terenów, nadmierną eksploatację zasobów, zanieczyszczenie środowiska i rozprzestrzenienie się inwazyjnych gatunków. To wszystko wpływa na uszczuplenie bogactwa gatunkowego i genetycznego w przyrodzie. Jak podkreślają naukowcy ma to także wpływ na jakość, bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z efektami zrównoważonej gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000. Wybiorą się także do lasu ochronnego Szast, ustanowionego przez Ministra Środowiska w 2003 roku. To unikatowy w skali europejskiej obszar 475 hektarów pozostawiony bez ingerencji człowieka po huraganie jakie przeszedł nad Puszczą Pisą. Dla naukowców i leśników stanowi onpole obserwacji, w jaki sposób las po klęsce żywiołowej radzi sobie z odnową. (PAP)

ali/ drag/