Podpisanie umowy pozwala inwestorowi - spółce komunalnej Tramwaj Fordon - na refinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji. Budowa linii wraz z przebudową układu drogowego i zakupem 12 pięcioczłonowych zestawów tramwajów ma kosztować łącznie 355 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana pod koniec 2015 r.

Nowa linia tramwajowa będzie wiodła od istniejącej pętli przy ul. Wyścigowej w dzielnicy Bydgoszcz Wschód do osiedla Mariampol na krańcu Fordonu. Na trasie zaplanowano budowę estakady nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód, czterech pętli tramwajowych, 14 par przystanków i niewielkiej zajezdni, a także ułożenie 25 km torów, przebudowę 9 km ulic i 31 przystanków oraz zainstalowanie 250 sygnalizatorów świetlnych.

Przedsięwzięcie realizuje konsorcjum w składzie: Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź SA, Ferco SA z Poznania, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" z Krakowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz czeska spółka Metrostav.

Od początku listopada 2013 r., kiedy wykonawcy przekazano plac budowy, prowadzone są prace związane m.in. z wycinką drzew, przekładaniem uzbrojenia podziemnego i budową fundamentów podpór estakady nad stacją kolejową.

Rozpoczęcie robót na terenie węzła kolejowego Bydgoszcz Wschód zaplanowano na marzec. W ramach inwestycji zostaną zbudowane dwa perony kolejowe, będące przedłużeniem już istniejących na stacji, a także przełożone zostaną trzy tory kolejowe; ma powstać też nowe torowisko. Projekt przewiduje, że przystanki tramwajowe będą znajdować się na estakadzie przebiegającej nad stacją.

Fordon jest największą dzielnicą Bydgoszczy, liczącą ok. 70 tys. mieszkańców.