Rzecznik brzeskiego magistratu Tomasz Dragan poinformował, że akt notarialny dotyczący zakupu terenów po dawnej jednostce wojskowej przy ul. Małujowickiej podpisano w poniedziałek w dolnośląskim oddziale Agencji Mienia Wojskowego.

Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, który podpisywał w imieniu gminy akt notarialny chce, aby w przyszłości na powojskowych terenach, nieużywanych od ponad 20 lat, powstała strefa inwestycyjna.

"To dla nas wręcz historyczny moment, bo od lat gmina nie miała terenów pod inwestycje przemysłowe. Mamy tylko tereny pod zabudowę mieszkaniową” – powiedział PAP Huczyński. Tłumaczył, że dzięki temu samorząd będzie mógł starać się o inwestorów, którzy chcieliby tworzyć tu fabryki i miejsca pracy.

Na początek gmina planuje oczyścić i uporządkować zakupione grunty, podzielić je oraz zmienić dla tego miejsca plan zagospodarowania przestrzennego. Procedury powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Jak wyjaśnił rzecznik brzeskiego Urzędu Miasta – w planie zagospodarowania trzeba zmienić użytkowanie z terenu specjalnego, jakim była jednostka wojskowa, na grunty przeznaczone pod inwestycje.

Burmistrz Brzegu dodał, że miasto chce także uzbroić grunty, wymieniając ewentualne istniejące w tym miejscu stare media na nowoczesną infrastrukturę. Liczy, że pozyska na ten cel dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. opolskiego na lata 2014-2020.

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła w rozmowie z PAP w poniedziałek zapewnił, że w RPO na kolejne lata są pieniądze przeznaczone na zbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym także dla tzw. subregionu brzeskiego, a więc i miasta Brzeg. Zastrzegł jednak, że RPO na kolejne lata wciąż jest negocjowane.

Zdaniem Huczyńskiego, jeśli zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzbrajanie terenów uda się przeprowadzić sprawnie oraz znajdą się inwestorzy chętni, by zbudować swoje zakłady na kupionej w poniedziałek działce, to pierwsze fabryki w tym miejscu mogłyby się pojawić za 2,5 roku do 3 lat.

54-hektarowy teren kupiony przez Brzeg znajduje się pomiędzy ul. Małujowicką a obwodnicą Brzegu, od strony wylotu na drogę nr 94 prowadzącą w kierunku Wrocławia i wylotu na autostradę w kierunku Wrocławia. (PAP)