Projektowana ustawa zwiększa bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, Poprawić ma się też wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowe przepisy ograniczą też ryzyko popełniania przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nimi a przewoźnikami drogowymi. Wprowadzą też uprawnienie dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecania warsztatom sprawdzenia ewentualnego podłączenia do tachografów urządzeń manipulacyjnych.

Resort przypomina, że obecnie w pojazdach zamontowane są dwa rodzaje tachografów - analogowe i cyfrowe. Zagadnienia dotyczące tych dwóch generacji tachografów regulują dwie oddzielne ustawy. Nowy projekt ustawy o tachografach ma ujednolicić i objąć swoim zakresem, w jednym akcie prawnym, wszystkie wymagania dotyczące obu generacji tachografów.

Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki >>

Jak zapewnia resort infrastruktury, nowa ustawa ułatwi również zapewnienie pełnej spójności przepisów oraz wpłynie na ich większą czytelność i zgodność z unijnymi przepisami.(PAP)