Według komunikatu BOŚ, NFOŚiGW zadeklarował podwyższenie kapitału banku w trakcie budowania księgi popytu w ramach trwającego obecnie procesu dokapitalizowania banku.

"Informacja co do woli dokapitalizowania Banku Ochrony Środowiska pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami naszego wiodącego właściciela, w których NFOŚiGW podkreślał, że udziela bankowi pełnego wsparcia, zarówno w procesie dokapitalizowania banku, jak i wdrażania nowej strategii" – powiedział cytowany w komunikacie BOŚ p.o. prezesa Banku Ochrony Środowiska Stanisław Kluza.

Dokapitalizowanie BOŚ przez Fundusz wymaga uzyskania przez NFOŚiGW m.in. zgody ministra finansów i ministra środowiska.

Wiceprezes NFOŚiGW Jacek Spyrka poinformował, że minister środowiska już wydał zgodę na dokapitalizowanie banku. Dodał, że Fundusz jest w kontakcie z MF, a zgoda tego resortu jest oczekiwana w najbliższym czasie.

Spyrka wyjaśnił, że 200 mln zł, jest kwotą jaką NFOŚiGW może maksymalnie wspomóc BOŚ. "Została ona zaplanowana w 2015 r. Jest to kwota maksymalnego zaangażowania, może być delikatnie mniejsza. Obecnie czekamy na przeprowadzenie przez bank operacji związanej z realizacją emisji, która powinna się zamknąć jeszcze w czerwcu" - powiedział.

Przygotowywana przez BOŚ emisja akcji serii U będzie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy mają objąć nie mniej niż jedną i nie więcej niż 40 mln akcji zwykłych na okaziciela - podał BOŚ.

Koniec zapisów na akcje i ustalenie ich ceny emisyjnej bank planuje na 21 czerwca.

"Deklaracja NFOŚiGW wskazuje też na to, że po zamknięciu procesu dokapitalizowania w akcjonariacie BOŚ najprawdopodobniej zachowana zostanie równowaga właścicielska sprzed emisji" – zaznaczył Kluza w komunikacie BOŚ.

W połowie lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ zatwierdziło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku, który zakładał dokapitalizowanie w kwietniu-maju 2016 roku. Zgodnie z nim w czerwcu zarząd banku miał zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie podwyższenia kapitału do rejestru.

Zakładana wartość planowanej przez bank emisji nowych akcji wynosi od 300 mln zł do 600 mln zł.

Wcześniej w lutym BOŚ podał, że wykaże za 2015 rok stratę bilansową w szacunkowej wysokości 12,6 mln zł. W związku z tym bank rozpoczął prace nad programem naprawczym.

Zarząd BOŚ - jak wyjaśnia obecnie bank - chce pozyskać kapitał na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co "umożliwi mu dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju". Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.

BOŚ informuje też, że równolegle do procesu dokapitalizowania trwa wdrażanie Ramowej Strategii Rozwoju banku na lata 2016–2020. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania oraz kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska oraz obniżenie kosztów działalności.

Nowa strategia – zgodnie z deklaracją NFOŚiGW – zakłada również dalszy rozwój dotychczasowej współpracy między BOŚ a NFOŚiGW, utrzymując znaczenie i kluczową rolę, jaką odgrywa BOŚ w spełnianiu misji i realizacji działań operacyjnych Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych.

Wiceprezes Funduszu podkreślił w czwartek, że strategia banku jest też spójna z programem postępowania naprawczego banku, jaki został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. "Po zrealizowaniu tych zadań (naprawczych - PAP), strategia być może będzie dynamicznej rozwijana" - ocenił Spyrka. (PAP)