Modernizacja linii w tzw. starej sortowni, która działa od 2006 r. ,wyczerpie dalsze możliwości jej rozbudowy. Zamontowane zostaną tam dodatkowe separatory optyczne oraz separatory metali żelaznych i nieżelaznych. Inwestycja ma być zrealizowana dzięki środkom z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a jej najważniejszy cel to podniesienie poziomu recyklingu.

Jak poinformował w poniedziałek zastępca dyrektora ds. gospodarki odpadami w krakowskim MPO Rafał Korbut w 2014 r. w Krakowie udało się osiągnąć 20-procentowy poziom recyklingu czyli o niemal 6 proc. więcej niż wymagała tego UE.

„Współczynnik ten poprawił się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Przy pełnej mocy nowej sortowni odpadów zmieszanych poziom recyklingu wzrósł do ponad 25 procent” – mówił Korbut.

Aby uniknąć kar, w 2020 r. recyklingowi musi zostać poddanych połowa odpadów opakowaniowych, co oznacza, że połowa wyrzucanego w Krakowie papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych będzie musiała być odzyskiwana i przekazywana do ponownego użycia.

Według wstępnych szacunków modernizacja sortowni odpadów zbieranych selektywnie, staranniejsza segregacja odpadów przez mieszkańców oraz uruchomienie w Krakowie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów pozwoli podnieść poziom recyklingu do 35 proc.

„Bardzo ważna jest poprawa jakości sortowania odpadów przez mieszkańców. Chodzi o to, żeby już u źródła było jak najwięcej odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Wtedy uda nam się spełnić unijne normy” – podkreślił Korbut.

Centrum Ekologiczne Barycz to kompleks obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Działają tam: sortownie odpadów segregowanych oraz zmieszanych, kompostownia, punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu. Jest także składowisko odpadów komunalnych Barycz.

W tzw. nowej sortowni odpadów, uruchomionej w 2014 r., znajduje się w pełni zautomatyzowana instalacja do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości 100 tys. ton rocznie. Niemal identyczną sortownię odpadów zmieszanych jak w Krakowie wybudowano w zeszłym roku w Oslo. Zastosowano tam te same rozwiązania i technologie.

Na składowisku w Baryczy w 2013 r. znalazło się 65 tys. ton odpadów, w zeszłym roku 58 tys. ton. W tym roku planuje się, że będzie tam złożonych poniżej 45 tys. ton odpadów, a po uruchomieniu Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów wielkość ta spadnie poniżej 25 tys. ton.(PAP)