"Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że we wrześniu opublikowano 71 orzeczeń o upadłości firm. Było to o 12,7 proc. więcej niż w sierpniu 2014 r., w którym zanotowano 63 upadłości oraz o 6,0 proc. więcej niż we wrześniu 2013 r., w którym upadło 67 podmiotów" - napisano w komunikacie. 
KUKE dodała, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyły 822 przedsiębiorstwa.
"Suma upadłości po wrześniu okazała się o 0,5 proc. wyższa od zanotowanej na koniec sierpnia (818). Przed rokiem, we wrześniu 2013 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 948. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o 13,3 proc." - dodano. 
W ocenie KUKE, liczba upadłości stanowi potwierdzenie, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce uległo spowolnieniu. 
"Za ożywienie gospodarcze w Polsce z przełomu 2013 r. i 2014 r. odpowiadał popyt na dobra eksportowe wytworzony przez ożywienie gospodarcze w Niemczech oraz pozostałych krajach strefy euro. Wzrost produkcji u polskich eksporterów spowodował wzrost koniunktury u ich polskich kooperantów, co z kolei przełożyło się na wzrost płac pracowników obu tych grup przedsiębiorców. Większe płace spowodowały wzrost sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach 2014 r. Przedmiotowy impuls wspierany był echem dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżek podstawowych stóp procentowych w okresie od listopada 2012 r. do lipca 2013 r." - napisano. 
KUKE prognozuje, że w całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 820, czyli 7,4 proc. mniej niż w 2013 roku (886 upadków).