W okresie styczeń-luty rozpoczęto budowę 14 tys. 509 mieszkań, o 6,1 proc. rdr. Liczba oddanych do użytku mieszkań w lutym 2012 roku wyniosła 12 tys. 94 i wzrosła rok do roku o 50,3 proc., zaś miesiąc do miesiąca wzrosła o 4,1 proc.
Z danych GUS wynika, że od początku roku liczba oddanych mieszkań wyniosła 23 tys. 716, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 29,3 proc. Od początku 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 24 tys. 93 mieszkań, czyli o 21,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. (ks/pap)