Oferty złożyły cztery podiatry: konsorcjum URS Polska i Tractebel Engineering, Exelon Generation Company, AMEC Nuclear UK Ltd. oraz konsorcjum Mott MacDonald Limited i AF-Consul Limited.

Przetarg dotyczy usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

PGE EJ 1 planuje rozstrzygnięcie przetargu w trzecim kwartale 2014 r.
Inżynier kontraktu ma m.in. wspierać inwestora w przygotowaniu i realizacji projektu, a zwłaszcza obowiązków wobec dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

PGE EJ1 podała, że zakres prac inżyniera kontraktu przewiduje: udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy, zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych inwestora, czyli PGE EJ 1, nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń oraz zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.
W ramach wcześniejszych przygotowań do budowy PGE EJ 1 wybrała już wykonawcę badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które w ciągu dwóch lat mają wskazać najlepsze miejsce dla elektrowni. Zgodnie z kontraktem firma WorleyParsons bada dwie lokalizacje na Pomorzu – Choczewo i Żarnowiec, z opcją zbadania trzeciej, jeśli obydwie będą miały wady, wykluczające powstanie elektrowni.

Zgodnie z przyjętym w styczniu przez rząd Programem Energetyki Jądrowej (PPEJ) postępowanie zintegrowane – rodzaj złożonego przetargu, w którym PGE EJ 1 wybierze partnera strategicznego, technologię, sposób finansowania i szereg innych usług – powinno zostać rozstrzygnięte do końca 2016 r. Harmonogram PPEJ przewiduje uruchomienie pierwszego bloku do końca 2024 r. Nakłady związane z pierwszą elektrownią jądrową program szacuje na 40-60 mld zł.(PAP)