Jak czytamy w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej banku, w porównaniu do 2014 r. bank udzielił o ponad jedną czwartą pożyczek więcej. W zdecydowanej większości kredyty udzielane też były przedsiębiorcom (93 proc.).

Finansowanie odbywało się głównie przez kredyty komercyjne. Wśród kredytów preferencyjnych dominowały kredyty z dotacją udzielane w ramach współpracy z NFOŚiGW w tym kredyty na wsparcie OZE w ramach programu Prosument.

"W 2015 r., we współpracy z NFOŚiGW, bank udzielił ponad 2200 kredytów o łącznej wartości blisko 71 mln zł. Równie ważna była współpraca z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, kredyty udzielane we współpracy z wojewódzkimi funduszami przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które wypełniają założenia regionalnej polityki ekologicznej. Dlatego w każdym z województw warunki kredytów są inne, zróżnicowane co do dostępnej formy dofinansowania. Współpraca z WFOŚiGW zaowocowała w BOŚ w 2015 r. zawarciem blisko 1700 umów kredytowych na łączną kwotę przekraczającą 57 mln złotych" - wyjaśnił w komunikacie rzecznik banku Piotr Lemberg.

W raporcie BOŚ informuje, że w ubiegłym roku finansował głównie projekty z dziedziny ochrony powietrza (ponad 86 proc.) - wsparcie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego budownictwa. Na dalszym miejscach znalazło się wsparcie dla ochrony wód (ponad 6 proc.), ochrona powierzchni ziemi (0,3 proc.) i pozostałe (ponad 6 proc.).

Na wsparcie OZE bank udzielił w 2015 r. blisko 3 tys. kredytów na kwotę ok. 1,7 mld zł. Najwięcej pożyczek, bo 2,4 tys. (73 mln zł) udzielono na inwestycje fotowoltaiczne. W 2014 r. na fotowoltaikę bank udzielił jedynie 140 kredytów.

Na inwestycje w elektrownie wiatrowe udzielono pożyczek w wysokości ponad 1,5 mld zł (20 kredytów); biogaz - blisko 15 mln zł (2 kredyty); pompy ciepła - ok. 13 mln zł (353 kredyty); produkcja biopaliw - 8,7 mln (2 kredyty); kolektory słoneczne - 1,8 mln (146 kredytów); kotły opalane biomasą - 735 tys. zł (47 kredytów); małe elektrownie wodne - 473 tys. zł (jedna pożyczka).

BOŚ dodał, że od ponad 25 lat swojej działalności dzięki wsparciu banku zrealizowano ponad 58 tys. inwestycji o wartości przekraczającej 48,5 mld zł. W tym czasie wartość udzielonych proekologicznych kredytów sięgnęła 17,9 mld zł. (PAP)