Jak poinformowała PAP rzeczniczka jasielskiego magistratu Agata Koba, w poniedziałek podpisano umowę z firmą Safege na świadczenie usług inżyniera kontraktu. „Firma w imieniu związku gmin będzie nadzorowała wykonywanie projektu. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 mln zł” - dodała.

Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” realizowany będzie na terenie pięciu z 20 gmin zrzeszonych w związku: Dębicy, Jasła, Sękowa, Pilzna, Żyraków. Obejmuje m.in. budowę prawie 12 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 90 km sieci wodociągowej. W jego ramach zmodernizowane oraz rozbudowane zostaną dwie istniejące oczyszczalnie ścieków w Jaśle i Woli Żyrakowskiej.

Całkowity koszt projektu, który ma być zakończony w 2014 r. wynosi prawie 55 mln zł; z tej kwoty niespełna 28 mln zł stanowi dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał w 1998 r. Głównym jego zadaniem jest poprawa czystości wody dla całej zlewni rzeki Wisłoki - liczącej ponad 4 tys. km kw. i zamieszkałej przez prawie 612 tys. mieszkańców.

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. (PAP)

huk/ amac/ jbr/