Profesor Zembala uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, rozmawiał między innymi z jej prezesem Maciejem Hamankiewiczem. Jak podkreśla NRL, ostatnie posiedzenie Rady, w którym uczestniczył minister zdrowia, miało miejsce 16 grudnia 2011 roku.

Na spotkaniu z dziennikarzami Zembala poinformował, że w październiku w Białymstoku, Poznaniu i Krakowie zostaną uruchomione - w ramach tzw. krótkiej ścieżki - rezydentury dla lekarzy internistów, którzy chcieliby uzyskać specjalizację w zakresie geriatrii. Ma to być odpowiedź na wskaźniki demograficzne mówiące o starzeniu się polskiego społeczeństwa.

Z danych resortu zdrowia, przekazanych pod koniec maja 2015 posłom sejmowej komisji zdrowia, wynika, że liczba lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii w Polsce wynosi 343, w tym 332 wykonujących zawód (według danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, stan na koniec kwietnia 2015) W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii jest 169 lekarzy (wg danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stan na koniec marca 2015).

Czytaj: Rozpoczęły się prace nad zmianami w pakiecie onkologicznym >>>

Hamankiewicz poinformował z kolei, że minister zapowiedział pilne zmiany w funkcjonowaniu pakietu onkologicznego. Mają one dotyczyć  uproszczenia procedur związanych z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Podkreślił, że nie jest to możliwe do zrobienia "od ręki", gdyż zapis o karcie znajduje się w ustawie i wymaga jej nowelizacji. Zaznaczył jednak, że stosowny projekt może wpłynąć do Sejmu jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem tego roku, by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu wystawia się pacjentom tzw. zieloną kartę. Pacjenci, którzy ją posiadają, są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki np. do diagnostyki, aby nie czekali w kolejce razem z pacjentami nieonkologicznymi.

Ministerstwie Zdrowia informowało pod koniec maja 2015, że rozpoczęły się prace nad zmianami w pakiecie. Zmiany, jak podawano, pozwolą na leczenie łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego, niektórych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Pakiet krytycznie oceniała między innymi Naczelna Rada Lekarska. Hamankiewicz złożył w połowie kwietnia 2015 wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych jego rozwiązań. Jego zdaniem, pakiet zdezorganizował system ochrony zdrowia. W Polsce odnotowywanych jest rocznie około 140,5 tysięcy  rozpoznań zachorowań na nowotwory. Wydatki na onkologię to około 6,3 mld zł rocznie, co stanowi około 6 procent całkowitych wydatków na zdrowie.

Zembala po spotkaniu z NRL wskazywał też na potrzebę zmiany zasad funkcjonowania medycyny ratunkowej. Ocenił, że dziś gotowość szpitali w tym zakresie nie jest pełna. Zaznaczył, że chciałby, by każdemu z nich został przypisany rejon, który by mu podlegał.

Hamankiewicz wyjaśnił, że minister chce wprowadzić zasadę, iż dla danego obszaru szpital ma obowiązek zabezpieczenia łóżek, by nie zdarzały się takie sytuacje jak dziś, że pacjent z wypadku jest odsyłany do innej placówki z powodu braku miejsca w tej, do której został przywieziony.

Prezes NRL powiedział ponadto, że minister zdrowia "zdecydowanie obiecał" w rozmowie z samorządem lekarskim walkę ze stosowaniem w ochronie zdrowia tych metod i preparatów leczniczych, które nie mają udokumentowanej wartości leczniczej. Chodzi między innymi  o homeopatię.

Dodał, że Zembala odrzucił z kolei pomysł przywrócenia stażu podyplomowego dla osób kończących studia medyczne. 
- Tutaj mamy rozbieżność z ministrem zdrowia, ale nie zaprzestaniemy starań o to, żeby ktoś, kto ma pełne prawo wykonywania zawodu, był w pełni bezpieczny dla swojego pacjenta - podkreślił Hamankiewicz.

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która zlikwidowała staż lekarski i zmieniła system kształcenia medyków weszła w życie w lipcu 2011 roku (PAP)