Pod tym względem Polska jest na drugim miejscu w Europie. Jednocześnie malaje liczba przypadków przemocy wobec dzieci - poinformowała fundacja.

W środę 5 lipca 2017 roku fundacja zaprezentowała dziennikarzom raport "Dzieci się liczą 2017" poświęcony zagrożeniom bezpieczeństwa zdrowia i rozwoju dzieci w Polsce, będący zebraniem informacji z oficjalnych statystyk publicznych i badań prowadzonych przez różne organizacje.

Jak zaznaczyła Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawdopodobnie jednym z powodów liczby samobójstw wśród dzieci jest nasilający się stres, w tym stres szkolny.
- Z ostatnich badań Health Behaviour in School-aged Children - prowadzonych wśród młodzieży w wieku 11-15 lat - wynika, że coraz większy odsetek dzieci uskarża się na nasilenie stresu szkolnego. Pogarsza się jakość rozmów w rodzinie. Mniej dzieci w ostatnim badaniu wskazywało na to, że łatwo im się rozmawia z mamą czy z tatą - podkreśliła Szredzińska.

Dodała, że w związku z nowelizacją prawa karnego zaostrzającą kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci, która wchodzi w życie 13 lipca 2017, fundacja stworzyła kampanię informacyjną.
- Chodzi o to, żeby informować obywateli, że od 13 lipca wszyscy będziemy mieli obowiązek prawny - zagrożony sankcją karną, jeśli się z niego nie wywiążemy - informowania o przestępstwach dotyczących dzieci, zwłaszcza dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci - wskazała Szredzińska.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak powiedział, że zainspirowany głosami międzynarodowymi - między innymi sekretarza generalnego ONZ - wnioskował o stworzenie Narodowej Strategii Walki z Przemocą Wobec Dzieci. Poinformował, że wniosek został złożony na ręce premier Beaty Szydło.
- Na chwilę obecną przyszła odpowiedź, że nie ma takich planów. Mam nadzieję, że jest to odpowiedź chwilowa i po chwili refleksji te działania będą podjęte - powiedział RPD.

Pytany, czy jego zdaniem wchodząca w życie 13 lipca 2017 nowela "pozostanie tylko na papierze", zwrócił uwagę, że po jej uchwaleniu zmieniły się obowiązujące dotąd w polskim Kościele "Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia".
- Myślę, że z tymi przepisami będzie tak, jak w 2010 roku, kiedy wprowadzono jednoznaczny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci - przepisy karne niosą za sobą też edukację - więcej ludzi wie, że pewne zachowania są nieakceptowalne społecznie - podkreślił.(pap)

 [-OFERTA_HTML-]