W czwartek 12 stycznia 2017 roku prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom komisji ds. kontroli państwowej plan pracy Izby na 2017 rok. Uchwaliło go w grudniu 2016 kolegium NIK.
- "Podczas pracy planistycznych rozpatrzyliśmy łącznie ponad 450 propozycji tematów kontroli - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w planie pracy izby na 2017 rok ujęto 109 tematów w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2016 roku, a których zakończenie planowane jest w 2017 roku.

- W sposób szczególny najwięcej kontroli będzie przeprowadzonych w obszarze ochrony zdrowia: 17 kontroli tematycznych - powiedział prezes NIK. Wśród najważniejszych kontroli wymienił zbadanie realizacji strategicznego programu badań naukowych "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych".

Izba w ramach cyklicznych działań przeprowadzi także kontrolę realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku, która obejmować ma analizę czasu oczekiwania na leczenie w szpitalach i w leczeniu ambulatoryjnym (tzw. kolejkę w służbie zdrowia), profilaktykę i leczenie cukrzycy typu B, opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich, finansowanie radio farmaceutyków ze środków publicznych, diagnostykę nowotworów w badaniach patomorfologicznych, bezpieczeństwo badań genetycznych zapobieganie i leczenie depresji, działalności organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów leczniczych.

 

 

Prezes NIK poinformował, że będą także kontrole dotyczące funkcjonowania placówek szpitalnych.
- W sposób szczególny w ramach tych kontroli przyjrzymy się żywieniu pacjentów, ochronie ich prywatności i ocenie systemu przeciwdziałania zakażeniom wewnątrz szpitalnym a także skontrolujemy funkcjonowanie aptek szpitalnych - powiedział Kwiatkowski. (pap)