Jak informuje "Dziennik Polski", przedstawiony właśnie do konsultacji społecznych projekt założeń kolejnej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przewiduje wyłączenie z tego obowiązku prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki zdrowotnej.

Gdyby przepisy nie zostały zmienione, do 1 lipca wszystkie stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą hospicja, przychodnie dla bezdomnych i placówki opiekuńcze, powinny zarejestrować się jako podmioty gospodarcze. To oznaczałoby radykalne zmiany w funkcjonowaniu organizacji pożytku publicznego. Potraktowanie ich tak samo jak firm spowodowałoby utratę prawa do 1-proc. odpisu podatkowego na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

To nie jedyne zmiany, na które godzi się ministerstwo, a których domagały się środowiska medyczne. Resort wycofał się także z obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, co mogło doprowadzić do upadku wielu zakładów opieki zdrowotnej.(PAP)