18 obywateli Ukrainy jest hospitalizowanych we Wrocławiu, a 13 - w szpitalu MSW w Warszawie.

Pozostali znajdują się m.in. w szpitalach w Zamościu, Krakowie, Lublinie, Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie. W wielu przypadkach chodzi o pomoc okulistyczną i ortopedyczną. Cześć z obywateli Ukrainy, którzy trafili do polskich szpitali, miało też rany postrzałowe. Ci, którzy opuszczają szpitale - jeśli jest to konieczne - mają wyznaczane wizyty kontrolne.

Wiele organizacji na terenie całej Polski nadal zbiera też pieniądze na specjalistyczne leki i sprzęt medyczny. Wśród nich są fundacje: Edukacja dla Demokracji oraz Otwarty Dialog. Włączają się one również w opłacanie Ukraińcom leczenia w szpitalach na terenie ich kraju.

Wolontariusze Fundacji Otwarty Dialog - jak mówił reprezentujący ją Tomasz Czuwara - zbierają także na Ukrainie informacje o osobach rannych w zamieszkach, które potrzebują specjalistycznego leczenia w Polsce i przekazują je polskiej ambasadzie. Organizacja włącza się w przekazywanie potrzebującym protez.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że od początku roku wniosek o status uchodźcy złożyło w Polsce 56 obywateli Ukrainy. Przed ostatnimi zamieszkami takich wniosków od Ukraińców było 24.

Już wcześniej rzeczniczka UDSC Ewa Piechota wyjaśniała, że analiza danych z ostatniego dziesięciolecia wskazuje na brak zainteresowania obywateli Ukrainy masowym napływem do Polski na podstawie wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Od listopada 2004 roku do końca stycznia 2005 roku - podczas "pomarańczowej rewolucji" - o ochronę międzynarodową ubiegało się 22 obywateli tego kraju. Sytuacja na Ukrainie zmotywowała wtedy wielu obywateli tego państwa z długoletnim pobytem w Polsce do uzyskania zezwolenia umożliwiającego sprowadzenie krewnych z Ukrainy na swój koszt.

W roku 2013 o zezwolenie na osiedlenie się ubiegało się o około 20 procent więcej obywateli Ukrainy niż rok wcześniej.

Piechota zapewniła, że Urząd ds. Cudzoziemców dysponuje obecnie około 500 wolnymi miejscami w prowadzonych ośrodkach oraz około250 wolnymi miejscami w salach ogólnych, co daje łącznie możliwość zakwaterowania prawie 750 cudzoziemców. Dodatkowo Urząd ma informacje pozwalające na zwiększenie liczby miejsc przez pozyskanie 5 nowych obiektów z „wolnej ręki”, co dałoby możliwość dodatkowego zakwaterowania około 600 cudzoziemców. (pap)