Ministerstwo Zdrowia poinformowało w ubiegłym tygodniu, że firma produkująca część leków cytostatycznych ma problemy z zagwarantowaniem ich dostępności. MZ zapewniło jednocześnie, że chorzy na nowotwory nie zostaną pozbawieni dostępu do leczenia. MZ podkreśliło, że firma zapewnia, iż problemy są przejściowe. Dotyczą one nie tylko Polski, ale także Europy i USA.

Kozłowska powiedziała PAP, że sygnały, które do niej napłynęły, głównie dotyczą preparatu o nazwie Etoposid stosowanego w leczeniu pacjentów onkologicznych - równolegle z innymi lekami.

"Co prawda skala zjawiska nie jest duża, jednak uważam problem za bardzo istotny. Dlatego już w piątek, po otrzymaniu zgłoszeń, wystąpiłam do świadczeniodawców z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz jak najszybsze podjęcie działań zapewniających potrzebującym pacjentom dostęp do leczenia" - podkreśliła rzecznik praw pacjenta.

"W dniu dzisiejszym wystąpiłam także do dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z prośbą o pilne udzielenie odpowiedzi na temat skali problemu, rodzaju i nazw leków, których zaistniała sytuacja dotyczy oraz jakie działania zostały podjęte w celu wyeliminowania powstałych ograniczeń w dostępie do leczenia w zakresie chemioterapii niestandardowej" - dodała.

MZ podkreśla, że w sprowadzaniu deficytowych leków pomaga procedura importu docelowego. "To nie są procedury, które trwają tygodniami bądź miesiącami. Każda zgoda na sprowadzenie leków w imporcie docelowym jest w Polsce wydawana przez ministra zdrowia, i ona jest wydawana na bieżąco. W momencie, kiedy spływa do nas pilny wniosek, to najczęściej udzielenie zgody odbywa się w tym samym dniu" - mówił w czwartek wiceminister zdrowia Jakub Szulc.

Import docelowy to procedura sprowadzania leku z zagranicy dla konkretnego pacjenta. Jest on realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza.

Z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta można się skontaktować za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 21.(PAP)