Jak dowiedziała się gazeta, Polacy będą mieli możliwość kupienia dodatkowej polisy zdrowotnej także w prywatnych firmach medycznych. Byłoby to tzw. ubezpieczenie abonamentowe. Nad wprowadzającą je ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych pracuje Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu prawo sprzedawania dodatkowych polis miałyby nie tylko firmy ubezpieczeniowe, np. PZU, AXA czy Allianz, ale także centra usług medycznych, np. Lux-Med, Enel-Med czy Medicover.

Publiczne lecznice mają podpisywać kontrakty nie tylko z NFZ, ale także z ubezpieczalniami lub firmami abonamentowymi. Dzięki temu pacjent z polisą szybciej skorzysta np. z operacji w powiatowym szpitalu, za którą zapłaci jego ubezpieczyciel.

Projekt tej ustawy ma być gotowy w 2014 r. Natomiast jeszcze w tym roku planowana jest nowela ustawy o działalności leczniczej. Umożliwi ona wszystkim lecznicom świadczenie usług komercyjnych. Ministerstwo chce w ten sposób przygotować grunt pod dodatkowe ubezpieczenia.

Więcej na http://www.rp.pl (PAP)