Program promocji zdrowia "Zdrowy uczeń" adresowany jest do uczniów wszystkich publicznych szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) w Warszawie, w których realizowane są świadczenia zdrowotne zakontraktowane przez NFZ oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Tematyka programu, jak informuje stołeczny ratusz, została przygotowana w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i porusza takie zagadnienia jak m.in.: higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, racjonalne odżywianie, zapobieganie urazom, wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz profilaktyka chorób układu krążenia. Uczniowie zapoznają się także z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Program realizowany będzie przez pielęgniarki i lekarzy w formie wykładów, konkursów, ćwiczeń pokazów filmów i gier. Na jego wykonanie w bieżącym roku radni przeznaczyli 5 mln 448 tys. 220 zł. (PAP)

Szkoła nauczy zdrowego odżywiania>>