Jak poinformował  Mirosław Piątek, dyrektor „Jagiellonki”, bo tak przez płocczan nazywane jest liceum, w tamtejszym muzeum znajdą się m.in. szkolne dokumenty i pamiątki, w tym związane z dawnymi uczniami, jak twórca poezji awangardowej Stefan Themerson, podróżnik Tony Halik, adwokat i historyk Kazimierz Askanas oraz żołnierz AK i NSZ por. Stefan Bronarski.
Muzeum powstanie w wyremontowanych nieużytkowanych pomieszczeniach dawnych szkolnych szatni. Planuje się, że ekspozycja, prezentująca historię Płocka w latach powoływania i funkcjonowania szkoły, historię samej placówki, a także sala pamięci „Jagiellończyków”, będą dostępne dla zwiedzających od jesieni tego roku.
Całkowita wartość projektu to ponad 687 tys. zł, z czego ponad 584 tys. zł pochodziło będzie z unijnego wsparcia w ramach poprzedniej jeszcze perspektywy finansowej 2007-13. Pozostałą kwotę ma dołożyć płocki samorząd. Przygotowując się do aranżacji muzeum, „Jagiellonka” zbiera pamiątki związane z historią szkoły, jej nauczycieli i uczniów.

Płock: zakończyła się renowacja najstarszej polskiej szkoły>>

„Nasze szkolne zbiory nie są zbyt duże. Oczywiście posiadamy dokumenty, pamiątki, które będą wyeksponowane. Liczymy zwłaszcza na absolwentów, którzy są zawsze mile widziani w naszej szkole. Przekazane przez nich szkolne pamiątki, dokumenty, wspomnienia na pewno trafią na przygotowywaną ekspozycję” – powiedział Piątek. Dodał, że oprócz zbiorów związanych z historią szkoły, jej nauczycielami, uczniami i absolwentami, na wystawie znajdzie się m.in. makieta pierwotnego budynku placówki z początku XX wieku.
Obecnie L.O. im. Władysława Jagiełły powstało w czerwcu 1906 r., jako Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku. Szkoła działała początkowo w wynajętym budynku. Organizatorem i pierwszym jej dyrektorem był matematyk, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego Józef Szczepański, ojciec pisarki Marii Kuncewiczowej. W 1913 r. wzniesiono nowy gmach placówki. W tym czasie do szkoły uczęszczał uroczony w Płocku, późniejszy poeta Władysław Broniewski. W 1915 r. wraz z 9 szkolnymi kolegami wstąpił do Legionów Polskich.
Po 1918 r. szkoła została przekazana państwu i otrzymała nazwę: Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. W 1922 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. W latach 20. I 30. XX wieku szkoła wydawała czasopisma: „Echo szkolne” – gazeta Stowarzyszenia Koleżeńskiego oraz „Głos Płockiej Młodzieży”. Od lat 80. XX wieku szkoła współpracuje z podobnymi placówkami zagranicą, w tym Bertolt - Brecht Schule w Darmstadt (Niemcy) i szkołami średnimi w West Sussex (Wlk. Brytania). Za wybitne zasługi dla oświaty „Jagiellonka” została przyjęta do grona szkół zrzeszonych w UNESCO. (PAP)

Płock: pochowano szczątki odkryte w najstarszej polskiej szkole>>