– Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur – poinformowała szefowa MEN.
Zmiany w projekcie dotyczyć będą także procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w poprzednich latach i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.
W 2016 r. nastąpi również analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
– W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich – poinformowała Minister Edukacji Narodowej. – W lutym rozpocznie się natomiast szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. W dyskusji na ten temat weźmie udział ok. 1100 ekspertów. Debata zakończy się w czerwcu 2016 r. – dodała.
Minister przedstawiła również podsumowanie dotychczasowych działań MEN.
– To najbardziej wolnościowa ustawa ostatnich lat. Dajemy rodzicom prawo do zdecydowania o tym, w którym wieku ich dziecko ma rozpocząć edukację – mówiła o ustawie znoszącej obowiązek szkolny sześciolatków.

Zalewska: w tym roku ostatni sprawdzian szóstoklasisy>>