„Wyniki pierwszej edycji programu dają wiele do myślenia i powodują, że przystępujemy pilnie do drugiej edycji. Wiele pracy edukacyjnej i informacyjnej jest przed nauczycielami, władzami miasta a przede wszystkim rodzicami” – powiedziała wiceprezydent Lublina Monika Lipińska.
Badania nastolatków w ramach programu profilaktyki cukrzycy i chorób cywilizacyjnych „PoZdro!” prowadzi Fundacja Medicover. W pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2014/2015 w Lublinie zbadano 1143 osoby, tj. połowę uczniów klas pierwszych gimnazjum w Lublinie.
16 proc. badanej młodzieży znalazło się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych. Jak tłumaczy koordynatorka lokalna programu Agnieszka Skowrońska, są to uczniowie, których wskaźnik BMI (stosunek masy ciała do wzrostu) przekroczył 90 centyli – co wskazuje na nadwagę lub otyłość, a to sprzyja m.in. zachorowaniu na cukrzycę.
Wyniki pierwszej edycji programu w Lublinie pokazały też, że aż siedmiu na 10 przebadanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność fizyczną. Uczniowie ci mieli problem z wykonaniem testu wysiłkowego, który odpowiada wejściu na czwarte piętro po schodach. „Podczas ćwiczenia dostają zadyszki, mają bardzo wysokie tętno. Bywało też tak, że test musiał być przerwany, bo obawialiśmy się, że może się coś złego stać” – zaznaczyła Skowrońska.
Wszystkie dzieci, które znalazły się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych zapraszane są do bezpłatnej dwuletniej opieki specjalistów: lekarza, psychologa, specjalisty od aktywności fizycznej i dietetyka. Organizowane są dla nich także zajęcia sportowe, m.in. ze sławnym sportowcami, aby zachęcić ich do uprawiania sportu. Specjaliści i sportowcy wspólnie z rodzinami pracują nad zmianą nawyków żywieniowych oraz zwiększeniem aktywności fizycznej gimnazjalistów.
Do drugiej edycji programu w Lublinie zaproszone zostały wszystkie szkoły gimnazjalne w mieście – zbadani mogą być wszyscy uczniowie pierwszych klas - ok. trzech tysięcy osób. Aby uczeń mógł wziąć udział w bezpłatnym badaniu przesiewowym, konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna, wyrażona podpisem na specjalnym formularzu. "Zachęcamy rodziców do wyrażenia zgody" - zaznaczyła Skowrońska. Pierwsze badania w szkołach mają być przeprowadzone na przełomie września i października.
Badania są przeprowadzane na terenie szkoły, nieinwazyjnie, trwają ok. 20 minut. Dotyczą m.in. sprawności krążeniowo-ruchowej, masy ciała, oceny postawy ciała, ostrości widzenia.
Fundacja przygotowała też dla szkół pakiet lekcji multimedialnych, w skład których wchodzi m.in. 11 animacji dotyczących odróżniania zdrowej żywności od tej wysokoprzetworzonej, produktów reklamowanych, rozróżniania różnych rodzajów tłuszczów czy cukrów i ich wpływu na organizm. Do lekcji dołączony jest zeszyt ćwiczeń dla ucznia oraz scenariusze dla nauczycieli. Lekcje mogą być prowadzone w ramach biologii, godziny wychowawczej, wychowania fizycznego lub zajęć dodatkowych.
Program badań wśród nastolatków fundacja Medicover oprócz Lublina prowadzi także Gdyni, Warszawie, rozpoczyna też we Wrocławiu. Od marca 2014 r. przebadano już w sumie ponad pięć tysięcy gimnazjalistów.
Organizatorzy programu „PoZdro” chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. To jeden z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość badań dzieci. Rezultatem programu ma być wyprowadzenie około tysiąca osób, z grupy ryzyka zachorowania.
Fundacja Medicover realizuje program „PoZdro!” z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów. (PAP)


Wskaźnik BMI nie pomaga przy wykryciu otyłości u dzieci>>