Wsparciem zostali objęci uczniowie uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach uczniowie podkreślali, że wypłacane przez dziesięć miesięcy stypendia pozwolą im rozpocząć lub dokończyć realizowane przez nich projekty związane m.in. z budową różnych urządzeń i maszyn (np. robotów, drukarek 3D) a także z badaniami astronomicznymi oraz ochroną środowiska. Otrzymane pieniądze zamierzają zainwestować m.in. w laptopy, sprzęt fotograficzny oraz korepetycje z języków obcych.
Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" jest - jak podkreśla Urząd Marszałkowski w Katowicach - "inwestycją w edukację". Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, stale zamieszkujących województwo śląskie, "znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju".
W szóstej i ostatniej edycji tego przedsięwzięcia Zarząd Województwa Śląskiego przyznał stypendia 400 najzdolniejszym uczniom w wys. 340 zł miesięcznie.

Resort kultury wypłacał szkołom za niskie dotacje?>>

Zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Barbara Szafir poinformowała, że projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" jest realizowany w ramach kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodała, że w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 również nie zabraknie pieniędzy na wsparcie dla zdolnych uczniów.
"Kończy się ta perspektywa finansowa. Na nowy okres programowania planowane jest 7 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - na podobne wsparcie dla podobnej grupy. Wytyczne dopiero poznamy" - dodała Szafir.
Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" był realizowany od 2008 roku. Odbyło się sześć edycji tego projektu a wsparciem objęto ok. 3,2 tys. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na łączną kwotę ok. 12 mln zł. Uczestniczący w projekcie uczniowie oprócz wsparcia stypendialnego w wys. 340 zł miesięcznie, podlegają też opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego w szkole. Celem takiej opieki jest pomoc uczniowi w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego naukowych osiągnięć. (PAP)

W 2015 roku więcej pieniędzy na kulturę i edukację mniejszości>>