W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180 mln zł. To – jak informuje MEN - o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2012 rok - 128 mln zł, 2011 rok - 115 mln zł, 2010 rok - 103 mln zł).

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie w tym roku wynosić od 225 zł do 770 zł.

Jak poinformowało w piątek PAP Śląskie Kuratorium Oświaty szacunkowa liczba uczniów do objęcia programem w roku szkolnym 2013/2014, to 44 642, w tym 10 347 uczniów niepełnosprawnych - wynika z danych zebranych przez samorządy w szkołach woj. śląskiego. Informacje pochodzą m.in. od pedagogów szkolnych.

Projekt rozporządzenia rady ministrów, dotyczącego tegorocznej edycji rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", został pod koniec maja przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

"Obecnie kończą się uzgodnienia i opracowywane jest stanowisko MEN do zgłoszonych opinii. W najbliższym czasie uzgodniony projekt zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów" – poinformowało w piątek PAP Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej - zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie 5 - ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie 2 liceum plastycznego, klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą objęci w tym roku także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Pierwsza transza środków - poinformowało w piątek MEN - zostanie uruchomiona w lipcu.(PAP)

ktp/ abe/