Wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński argumentował, że projektowane obecnie rozwiązanie pozbawi zwalnianych pracowników odpraw. Minister edukacji Anna Zalewska deklarowała, że obawy o zwolnienia są na wyrost, bo szkoły nie będą likwidowane.
"Jest taka sama liczba dzieci więc potrzebna będzie taka sama liczba nauczycieli" – powiedziała szefowa MEN. Zapewniła, że znajdujące się w projekcie ustawy "Przepisy wprowadzające prawo oświatowe" regulacje co do ewentualnych zwolnień są tylko niezbędnym przeniesieniem z innych przepisów, "bo taki jest legislacyjny obowiązek".
Z minister edukacji polemizowała Urszula Augustyn (PO). Jak mówiła, "nie można zaklinać rzeczywistości", bo jeśli zmienia się struktura szkół i dwie szkoły z dwóch budynków łączymy w jedną szkołę to nie potrzeba będzie "dwóch bibliotekarek, dwóch sekretarek czy dwóch kadrowych". Dlatego – zdaniem Augustyn – zwolnieniom grupowym w takim przypadku powinni podlegać nie tylko nauczyciele, ale też pracownicy administracyjni. Propozycja nie uzyskała jednak większości głosów posłów komisji.
Piątkowe posiedzenie chwilami przebiega burzliwie. "Będziemy pisać skargę do marszałka Sejmu – to jest niepoważne, po co nas tu państwo zaprosili" – mówił wiceprzewodniczący ZNP, gdy usiłował zgłosić poprawkę do jednego z artykułów, a prowadzący w tym czasie obrady poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz’15), nie zauważył zgłoszenia Baszczyńskiego i doprowadził do przegłosowania artykułu nie udzielając mu głosu.
Baszczyńskiego wsparła PO. "Niedopuszczalny jest taki sposób prowadzenia komisji" - mówiła posłanka Elżbieta Gapińska.
Piątek jest drugim dniem prac połączonych komisji: edukacji i samorządu nad sprawozdaniem podkomisji dot. projektów reformy oświaty.
Zgodnie z rządowymi projektami, w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany mają być wprowadzane od roku szkolnego 2017/2018.
Komisje wniosły dotąd do projektu kilka poprawek zgłoszonych przez MEN. Zakładają one m.in. tworzenie klas wstępnych do dwujęzycznych liceów ogólnokształcących i techników. MEN wycofał się też z likwidacji dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. (PAP)