Chodzi o 450 mln zł rezerwy celowej, którą zaplanowano na zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianą wysokości składki rentowej, do której płacenia zobowiązani są pracodawcy. 
- Mamy koniec kwietnia i nie wiemy, kiedy zostanie uruchomiona rezerwa z budżetu państwa na wypłatę samorządom rekompensaty z tytułu podniesienia składki rentowej dla pracowników edukacji - mówił Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich. 
Ministerstwo finasów podkreśla jednak, że ma na to czas do połowy października i że podział środków nastąpi nie później niż w tym terminie. Więcej>>