Celem akcji "Dzwonek na obiad" jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich, borykających się z problemem niedożywienia rodzin. Program realizowany będzie na terenie całej Polski i do końca obecnego roku szkolnego.
Do 20 września fundacja zbiera informację o najbardziej potrzebujących dzieciach. Niedożywione dziecko mogą zgłosić zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz pedagodzy. W programie mogą wziąć udział uczniowie ze wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich - wystarczy wypełnić i odesłać na adres fundacji specjalny wniosek wraz załącznikami.
Kierujący Fundacją "Być Bardziej" ks. Andrzej Sikorski chciałby, aby w ramach akcji wsparcie trafiło do przynajmniej tysiąca niedożywionych dzieci. "Głód, oprócz konsekwencji zdrowotnych, pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację najmłodszych. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić i nie są w stanie wykorzystać w pełni swoich możliwości intelektualnych. Wiemy, że zapewnienie dzieciom ciepłych posiłków daje im szansę na prawidłowy rozwój oraz efektywną naukę" - tłumaczy Sikorski.

Co dziesiąte dziecko w Polsce je ciepły posiłek tylko w szkole>>

Programowi dożywiania dzieci towarzyszy akcja "Grosz do Grosza", dzięki której fundacja będzie mogła sfinansować stypendia obiadowe. W pierwszym semestrze zostanie ona przeprowadzona na terenie wszystkich zgłoszonych szkół od 1 do 19 października br., a w drugim - od 2 do 21 marca 2015 r.
Do akcji konkursowej "Grosz do Grosza" można zgłosić szkołę do 30 września. Dla szkoły, która zbierze największą kwotę w ciągu jednego semestru, organizatorzy przewidzieli nagrodę dydaktyczną, a dla wszystkich uczestniczących w akcji szkół - dyplomy z podziękowaniami. Nagroda czeka też na najbardziej aktywnego nauczyciela lub opiekuna - wyróżnienie ma zostać wręczone podczas finałowej gali na zakończenie akcji.
„Dzwonek na obiad” jest kontynuacją zeszłorocznego programu „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”. W akacji konkursowej "Grosz do Grosza", wzięło wówczas udział ponad 150 szkół, 300 nauczycieli i dyrektorów oraz prawie 900 uczniów. Dzięki zebranym środkom fundacja opłaciła około 20 tys. posiłków dzieciom i młodzieży z ponad 200 szkół z 13 województw.

Dyrektorzy mogą dofinansowywać obiady uczniów>>

"Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku w akcję włączy się wielu ludzi dobrej woli, ponieważ środki na obiady pochodzą wyłącznie z ofiar od darczyńców, sponsorów i ze zbiórek, przeprowadzonych w szkołach. Jeden posiłek to średnio koszt w wysokości 5-7 złotych. Można wykupić pojedynczy obiad dla dziecka, ale także zaadoptować dziecko niedożywione wpłacając co tydzień lub co miesiąc stałą kwotę na konto fundacji" – zachęca ks. Sikorski.
Szczegółowe instrukcje na temat możliwościach ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów, formularz wniosku aplikacyjnego, a także informacje dla szkół, które chcą włączyć się program zbiórki pieniędzy można znaleźć na stronie internetowej akcji: www.dzwoneknaobiad.pl .
Akcja jest objęta patronatem honorowym: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 12 Kuratorów Oświaty z całej Polski. (PAP)

Woźna zapłaci VAT za szkolny obiad>>