Prezydent Bronisław Komorowski w środę rano spotkał się w Belwederze z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.
"To było dobre, potrzebne i pożyteczne spotkanie" - powiedział Broniarz. Wyraził też nadzieję na poparcie inicjatywy ZNP, aby pod patronatem prezydenta powstała rada ds. edukacji, "która byłaby forum dyskusji o tej najważniejszej dziedzinie życia społecznego, jaką jest edukacja".
"Dziękuję panu prezydentowi, że zaangażował się w dialog społeczny" - powiedział przewodniczący OPZZ Jan Guz. "Chciałbym zwrócić się do pana prezydenta, aby pierwszą inicjatywą w ramach dialogu społecznego była rozmowa z rządem pani premier Ewy Kopacz, by te postulaty, które na ostatniej manifestacji 18 kwietnia przywieźliśmy (...), mogły nabrać biegu" - mówił Guz.
Guz wyraził też zadowolenie z zapowiedzi przesłania do Sejmu opracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu ustawy wprowadzającego kryterium 40 lat stażu pracy jako elementu uprawniającego do przejścia na emeryturę. Poprosił też o podjęcie dalszych kroków.

MEN: nie lekceważymy nauczycieli>>

"Dzisiaj płaca minimalna, płaca godzinowa, obrona ustawy regulującej działalność związków zawodowych, dialogu społecznego, kodeks pracy, a także cały system podatkowy wspierający pracownika, dający możliwość większych dochodów, lepszych rozliczeń, to jest nasz cel, nasze zadanie. Chcielibyśmy z urzędem prezydenta w tym zakresie negocjować" - mówił Guz.
Jak powiedział Komorowski, stałym przedmiotem rozmów ze związkowcami są niepełnowartościowe umowy o pracę tzw. śmieciówki. "Przekazałem (podczas spotkania - PAP) informację o tym, że program +Pierwsza praca+ to jest element odchodzenia od powszechności rozwiązań w oparciu o tego typu umowy, na rzecz stworzenia mechanizmu tworzącego miejsca pracy na umowę stałą, szczególnie dla młodych ludzi. To będzie spory wysiłek finansowy państwa, ale jeszcze raz chcę podkreślić, te pieniądze są" - mówił Komorowski. (PAP)


ZNP ponownie demonstrowało przed siedzibą rządu>>