Orędzie paschalne ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej do wiernych i duchowieństwa będzie odczytywane w cerkwiach w Niedzielę Wielkanocną.W tym roku Wielkanoc obrządków wschodnich przypada w tym samym czasie, co u katolików, czyli 20 kwietnia. Ponieważ data święta w obu Kościołach wyliczana jest nieco inaczej, często prawosławna Wielkanoc jest po katolickiej - różnica może być nawet pięciotygodniowa.
Arcybisku podkreślił, że trzeba uczyć młode pokolenie, które jest wystawione na działanie "środowisk negujących zasady życia ewangelicznego i sprzeciwiających się wszystkiemu co chrześcijańskie".
"Wykorzystując wszelkie możliwości docierania do świadomości i wpływania na kształtowanie światopoglądu młodego pokolenia za pośrednictwem mediów, portali internetowych - a ostatnio i bardziej agresywnie - przez realizowanie specyficznych projektów edukacyjnych w szkołach - próbuje się przemycić obce idee, by posiać zwątpienie w tradycyjne chrześcijańskie zasady życia" - uważa abp Jakub.
W jego ocenie, te nowe idee i zasady "często przeczą prawu naturalnemu i zdrowemu rozsądkowi".
Nie ma dokładnych danych co do liczby prawosławnych w naszym kraju. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys., z czego ok. połowa mieszka w północno-wschodniej Polsce, na terenie dwóch prawosławnych diecezji: białostocko-gdańskiej i warszawsko-bielskiej.
Według danych GUS z ostatniego spisu powszechnego, ale uznawanych przez hierarchów za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. (PAP)