Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych odbyły się 10 grudnia br. i skupiły wokół systemu kształcenia zawodowego w Polsce, w tym wsparcia rozwoju kształcenia ponadpodstawowego dostosowanego do oczekiwań rynku pracy oraz promocji kształcenia zawodowego.
Posiedzenie poprowadził Przewodniczący TK – Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W spotkaniu udział wzięła Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej oraz wiceministrowie z resortów: gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, finansów, infrastruktury i rozwoju, administracji i cyfryzacji.
Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę wypromowania modelu kształcenia zawodowego w Polsce i zwiększenia jego roli oraz atrakcyjności poprzez zrównoważony i nowoczesny rozwój. Kształcenie zawodowe powinno być skoordynowane z potrzebami poszczególnych sektorów gospodarki. Konieczna jest współpraca z pracodawcami już na etapie opiniowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, a następnie samego procesu kształcenia.

Sławecki: współpraca z pracodawcami i system doradztwa przyszłością szkolnictwa zawodowego>>

- Szkolnictwo zawodowe jest dziś w Polsce niedocenione. Musimy wspierać proces doradztwa zawodowego, a przede wszystkim wzmocnić kompetencję doradców diagnostycznych – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
Podczas spotkania przyjęto Deklarację współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Prace dotyczyć będą jednolitego modelu kształcenia zawodowego, sposobu jego finansowania oraz promocji.
Dyskutowano także na temat aktualnego etapu prac nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
- Zmiany w ustawie są konieczne ze względu na pogorszenie koniunktury gospodarczej na krajowym i zagranicznych rynkach. Musimy wspierać zatrudnienie poprzez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, gdzie pogorszyły się warunki prowadzenia ich działalności w związku z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów – powiedział Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Termin wprowadzanej regulacji przewidziany jest na 1 lutego 2015 r.

Szkoły zawodowe będą rosły w siłę>>