Konferencja odbywa się pod hasłem "Jakość w kształceniu językowym w różnych kontekstach edukacyjnych". Gromadzi nauczycieli praktyków oraz nauczycieli badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z nauczaniem języków obcych – od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum i liceum po nauczanie dorosłych.

"Celem naszego stowarzyszenia IATEFL Poland jest podnoszenie jakości nauczania języka angielskiego poprzez: + łączenie+, +rozwój+ i +pomoc+. Są różne definicje jakości, oznaczające np. doskonałość, brak usterek; mówiąc o języku ta doskonałość będzie funkcją praktycznych umiejętności, a więc skuteczności, bo należy odróżnić dwie rzeczy: wiedzę od umiejętności. Nawet najgłębsza wiedza o języku nie gwarantuje skuteczności w porozumiewaniu się" - powiedział PAP prezes IATEFL Poland (Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce) Sławomir Nowikowski. Jego zdaniem, Polacy "skutecznie" korzystają z języka angielskiego.

Jak poinformował, podnoszeniu jakości kształcenia języka angielskiego służy m.in. coroczna Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, która jest drugą co do wielkości taką konferencją w Europie.

"Jestem bardzo zadowolony, że w IATEFL wprowadzono wreszcie dyskusję nad nauczeniem języka w szkołach wyższych, bo wcześniej ta organizacja koncentrowała się na niższych poziomach. Jest to dla nas istotne, ponieważ poziom znajomości języka przez studentów jest różny; najlepszy u studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, ale u innych – jedynie komunikacyjny. Na studiach musi to być jednak poziom wyższy - taki, który pozwala nie tylko na komunikowanie się, ale także na uczestniczenie w kursach akademickich i poważnej dyskusji" – powiedział PAP prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania.

Prof. Mania wyraził przekonanie, że "nauka języka odgrywa rolę o wiele większą, niż się to przyznaje". "Człowiek znający obcy język może się nie tylko porozumieć, ale poprzez pogłębioną rozmowę, obecność w obcym środowisku uczy się też innych rzeczy – poznaje kulturę, obyczaje, może przełamać bariery kulturowe" – powiedział prorektor.

"To dobry czas, że ta konferencja odbywa się w tym czasie, kiedy toczy się dyskusja o uchodźcach. Jeżeli nie potraktujemy języka tylko jako narzędzie prostej komunikacji, ale jako drogę do zrozumienia innej kultury – to istnieje szansa na porozumienie" – dodał.

Prof. Mania powiedział także, że konferencja ma także duże znaczenie dla UJ z powodu trwającego na uczelni procesu akredytacji EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services). "Jeżeli zyskamy akredytację, to uzyskamy potwierdzenie, że nasz absolwent był uczony według metod uznanych za najlepsze" – podkreślił prof. Mania.

Organizatorami konferencji są IATEFL Poland i Jagiellońskie Centrum Językowe UJ.(PAP)

hp/ mhr/