Projekt wart jest ponad 6,5 mln zł. Pieniądze na rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki rozbudowie szkoła ma rozwijać swoją działalność edukacyjną i kulturalną w mieście.

W czwartek minister kultury prof. Piotr Gliński podpisał z dyrektorem szkoły Krzysztofem Witkowskim umowę na dofinansowanie tego projektu.

Przy szkole powstanie dwukondygnacyjny budynek z salą koncertową na ponad 150 osób, trzy sale prób oraz zostanie zakupiony sprzęt muzyczny: trzy fortepiany, trzy pianina i kotły orkiestrowe. Budowa ma rozpocząć się w marcu 2018 roku, potrwać do końca maja 2019 roku.

Jak mówił dyrektor Witkowski, dzięki rozbudowie młodzież będzie miała lepsze warunki do ćwiczeń, a dzięki sali koncertowej szkoła będzie miała większe możliwości prezentacji swojego dorobku. Dyrektor powiedział, że szkoła pełni również rolę małej filharmonii i wychodzi ze swoją ofertą do mieszkańców. "(Szkoła - PAP) umuzykalnia nie tylko dzieci, nie tylko rodziny uczniów, ale też mieszkańców Zambrowa" - mówił. W jego ocenie, dzięki rozbudowie ta działalność będzie mogła być rozszerzona.

"Szkoły muzyczne, domy kultury to są centra promieniujące właśnie rozwojem, innowacyjnością, kreatywnością i to jest miejsce, gdzie są reprezentanci całej społeczności lokalnej" - powiedział wicepremier Gliński.

Mówił, że bardzo ważny jest rozwój mniejszych ośrodków, takich jak Zambrów, by zachować zasadę zrównoważonego rozwoju, na który stawia rząd. "Chcielibyśmy, aby takie miasta jak Zambrów miały szanse rozwojowe" - dodał. W jego ocenie, przyczyni się do tego obecnie wsparty projekt.

Gliński mówił, że w jego ramach powstanie "porządna sala koncertowa", będzie to mała filharmonia, która - jak dodał - "będzie promieniowała w sensie kulturotwórczym, w sensie cywilizacyjnym, po prostu będzie wyrównywała szanse dla wszystkich". Jego zdaniem, zwiększy to też szanse młodzieży na rozwijanie swoich talentów.

Wicepremier mówił, że projekt zambrowskiej szkoły jest jednym z nielicznych, które ministerstwo mogło zakwalifikować do realizacji. Jak poinformował, ze 130 projektów wsparcie otrzyma ponad 30. Dodał, że ministerstwu kultury w ciągu dwóch lat udało się zrealizować czteroletni plan, czyli - jak wyjaśnił - "rozdysponowano wszystkie pieniądze europejskie w sensie alokacji". To - jak poinformował - ponad 1,6 mld zł alokacji na kulturę.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Zambrowie rozpoczęła działalność w 1980 roku jako filia Szkoły Muzycznej w Łomży, w 1983 roku zaczęła działać jako samodzielna instytucja. Obecnie uczy się w niej ponad 100 uczniów. (PAP)

autor: Sylwia Wieczeryńska

swi/ itm/