Pracownie Filmoteki Szkolnej to inicjatywa, za pośrednictwem której Polski Instytut Sztuki Filmowej upowszechnia edukację filmową w szkołach. Pracownie mają działać w każdym województwie, do końca czerwca powstaną jeszcze w czterech województwach.
W ramach projektu każda ze szkół otrzymuje profesjonalny sprzęt: projektor i ekran, system nagłaśniający oraz podłączenie do internetu, umożliwiające odtwarzanie filmów online. Z pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
Anna Komorowska oceniła we wtorek, że pracownia w województwie podlaskim powstała w miejscu ważnym kulturowo. Powiedziała też, że w supraskiej szkole młodzież i grono pedagogiczne jest wrażliwe na sztukę, a dzięki sprzętowi, który liceum otrzymało w ramach programu, będzie mogło się rozwijać.
Jak mówiła pełnomocniczka dyrektora PISF ds. upowszechniania kultury filmowej Anna Sienkiewicz-Rogowska, rozpoczęty w 2009 roku projekt Filmoteka Szkolna zakładał dostarczenie do szkół w całym kraju pakietu filmów, z którego mieli korzystać uczniowie i nauczyciele, ale - jak dodała - okazało się, że to nie wystarczy. Mówiła, że nauczycielom brakuje wsparcia merytorycznego, aby poprowadzić lekcje filmowe. Stąd właśnie pomysł na pracownie.
"Naszym celem jest pokazanie, że film jest pełnoprawnym dziełem kultury, nadaje się do tego, by używać go jako ilustracj czy jako główny temat zajęć na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze" - powiedziała Sienkiewicz-Rogowska. Dodała, że zależy jej też, by nauczyć młodzież języka filmowego. Jej zdaniem to także okazja do zapoznania młodych ludzi z dorobkiem polskiego kina.
Opiekunami merytorycznymi Pracowni Filmoteki Szkolnej będą nauczyciele - liderzy Filmoteki Szkolnej, którzy podjęli się nie tylko prowadzenia lekcji przedmiotowych dla uczniów z danej szkoły, ale także warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z całego regionu.
W Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera liderką jest Katarzyna Zabłocka. Mówiła dziennikarzom, że zależy jej, aby pracownię do swoich zajęć wykorzystywali wszyscy nauczyciele. Chce by pracownia była także atrakcją dla mieszkańców Supraśla, gdzie mogą przyjść i obejrzeć film bądź wziął udział w warsztatach. Liczy też, że uda się nawiązać współpracę z innymi szkołami z regionu.
W ramach programu Filmoteka Szkolna 14 tys. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ma otrzymać bezpłatny dostęp online do ponad 100 polskich produkcji fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Pracownie Filmoteki Szkolnej oferują również bibliotekę filmów i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Filmy będą dostępne przez stronę www.filmotekaszkolna.pl.
Otwarta formuła Filmoteki Szkolnej umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym (koła zainteresowań, szkolne dyskusyjne kluby filmowe).
Program Filmoteka Szkolna realizowany jest we współpracy z instytucjami partnerskimi zrzeszonymi w Koalicji dla Edukacji Filmowej, m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawską Szkołą Filmową, Fundacją Generator, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Prowadzone są warsztaty metodyczne i filmoznawcze, zajęcia operatorskie, montażowe i aktorskie. Ponadto organizowane są konkursy filmowe i recenzenckie oraz filmowe gry miejskie.(PAP)