Zgodnie z przepisami maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.
Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, np. języki obce.
Z kolei tegoroczni abiturienci z techników mogli, ale nie musieli, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie do sześciu takich egzaminów (mogli też wybrać poziom, na którym będą zdawać: podstawowy lub rozszerzony).
Różnice te wynikają z tego, że tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową i zdają maturę według nowych zasad. Z kolei tegoroczni maturzyści z techników są ostatnim rocznikiem uczącym się i zdającym maturę według starych zasad.
Stąd arkusze egzaminów pisemnych rozwiązywane przez abiturientów z liceów różniły się od arkuszy rozwiązywanych przez abiturientów z techników. Różnie też wyglądały ich egzaminy ustne z języka polskiego. Maturzyści z techników - tak jak w latach poprzednich - mieli przedstawić przygotowaną wcześniej przez siebie prezentację. Maturzyści z liceów losowali zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Mogło ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

Matura 2015: pytania z polskiego od razu lądują w sieci>>

Choć piątek jest ostatnim dniem majowej sesji maturalnej, to od poniedziałku znów będą przeprowadzane egzaminy maturalne, tym razem w sesji dodatkowej. Zdawać je będą abiturienci, którzy nie mogli wziąć udziału w sesji majowej - właściwej i uzyskali zgodę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na zdawanie w terminie dodatkowym w czerwcu.
Niezależnie kiedy maturzyści zdają egzaminy: w maju, czy w czerwcu, aby uzyskać maturę abiturient z liceum będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego) oraz z egzaminów ustnych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.
Maturzysta, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego ma prawo do poprawki. Egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.(PAP)

Matura 2015: szkoła decyduje, czy na polskim przyda się komputer>>